Reflexwerking van Europees privaatrecht

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

128 Downloads (Pure)

Abstract

Nu het Europese recht steeds dieper doordringt in ons nationale privaatrecht, neemt ook het belang toe van een mogelijke reflexwerking van Europees recht op deelterreinen van het privaatrecht die (nog) niet door het Europese recht worden beheerst. In dit redactioneel wordt betoogd dat bij de toekenning van reflexwerking aan Europese rechtsregels de privaat- of publiekrechtelijke aard van die regels een belangrijke rol zou moeten spelen.
Original languageDutch
Article number1
Pages (from-to)1-4
JournalNederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR)
Volume1
Issue number1
Publication statusPublished - 10 Jan 2022

Bibliographical note

JCDI:ADS631131:1

Research programs

  • SAI 2008-06 BACT

Cite this