Samenvatting ESBL-onderzoek naar functioneren van en verduurzamen met BI-zones op bedrijventerreinen

Research output: Contribution to journalArticleProfessionalpeer-review

Abstract

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzocht het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale Overheden (ESBL) in samenwerking met Fontys Hogeschool het functioneren van bedrijveninvesteringszones (BI-zones) op bedrijventerreinen.2 Onderzocht is of, en in hoeverre, BI-zones kunnen bijdragen aan versterking van de organisatiekracht op en de verduurzaming van bedrijventerreinen. Geconcludeerd wordt dat de BIZ voor bedrijventerreinen een geschikte basis kan vormen om duurzaamheidsambities te verwezenlijken, maar dat voor de langere termijn een robuuster bekostigingsmodel nodig is voor verduurzaming. Naar aanleiding van het onderzoek adviseert de Minister van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer (waarbij het ESBL/Fontys-rapport als bijlage is aangeboden) om na te gaan of de Wet BIZ kan worden aangepast.
Original languageDutch
Article number160
JournalBelastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen
Volume2024
Issue number10
Publication statusPublished - 18 Apr 2024

Research programs

  • SAI 2007-05 FA

Cite this