Schoolloopbanen van de tweede generatie.

Joeke Kuyvenhoven*, Marjolijn Das

*Corresponding author for this work

Research output: Chapter/Conference proceedingChapterProfessional

Abstract

Veel bevolkingsgroepen met een herkomst buiten Nederland – met name mensen van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Nederlands-Caribische herkomst – hebben gemiddeld genomen een lager opleidingsniveau dan mensen met een Nederlandse herkomst. Dit verschil is in alle fasen van de schoolloopbaan zichtbaar. Opstromen (van een lager onderwijsniveau overstappen naar een hoger niveau) kan helpen om jongeren hun volle potentieel te laten bereiken qua opleidingsniveau. Dit hoofdstuk kijkt naar de tweede generatie, en onderzoekt hun schoolloopbaan vanaf 15 jaar. Hoe zien de onderwijsroutes van kinderen met verschillende herkomst eruit, en in hoeverre eindigen zij op het verwachte onderwijsniveau of stromen zij op of af in het onderwijs? Dit wordt niet alleen onderzocht voor de Nederlands-Marokkaanse, -Turkse, -Surinaamse, en Nederlands-Caribische tweede generatie, maar ook voor de Nederlands-Indonesische en -Europese tweede generatie.
Original languageEnglish
Title of host publicationRapportage Integratie en Samenleven 2022
PublisherCentraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Chapter9
Publication statusPublished - 16 Nov 2022

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Schoolloopbanen van de tweede generatie.'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this