Slachtofferschap onder treinconducteurs De rol van sociale informatieverwerking

SMJ Verschuren, Tamar Fischer, BWC Zwirs

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Dit onderzoek gaat na in hoeverre verschillen in slachtofferschap onder treinconducteurs samenhangen met het sociale-informatieverwerkingsproces (SIP)-model dat ten grondslag ligt aan interactieprocessen. De resultaten (N=125) tonen dat treinconducteurs die meer neutrale dan bedreigende cues waarnemen (encodering) en minder emoties (angst en boosheid) ervaren, minder vaak slachtofferschap rapporteren. De relatie tussen emoties en de mate van slachtofferschap blijkt indirect te zijn. Treinconducteurs die meer neutrale dan bedreigende cues waarnemen (encodering), blijken ook minder ernstig slachtofferschap te rapporteren. Treinconducteurs rapporteren ook minder ernstig slachtofferschap wanneer zij minder agressieve reactiemogelijkheden bedenken, passieve en agressieve reactiemogelijkheden als negatief beoordelen en sociale reactiemogelijkheden als positief beoordelen. De uitkomsten suggereren dat binnen de beroepsgroep van treinconducteurs twee typen slachtoffers bestaan, namelijk het slachtoffer dat bovengemiddeld vaak met agressie wordt geconfronteerd en het slachtoffer dat met meer ernstige vormen van agressie wordt geconfronteerd.
Original languageDutch
Article number1
Pages (from-to)194-213
Number of pages20
JournalTijdschrift voor Criminologie
Volume53
Issue number3
Publication statusPublished - 2011

Research programs

  • SAI 2005-04 MSS

Cite this