Stadslabs als experimentele tussenruimte: nieuwe waardenafwegingen in stedelijke ontwikkeling

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

13 Downloads (Pure)

Abstract

Er bestaat een lange traditie van burgerparticipatie waarbij burgers deelnemen in beleidsvorming of zelf publieke diensten co-produceren. Recentelijk is er echter een nieuwe participatievorm in opkomst in steden: het stadslab. Stadlabs zijn tijdelijke partnerschappen tussen burgers in het maatschappelijk middenveld, marktpartijen en de overheid waarbij expliciet gekozen is voor een experimenterende werkwijze om stedelijke uitdagingen te lijf te gaan. De verwachting is dat de dynamiek in stadslabs als ‘experimentele tussenruimte’ leidt tot innovatieve experimenten en oplossingen voor stedelijke vraagstukken, zoals leefbaarheid in achterstandsbuurten of de energietransitie. Tegelijkertijd kan de experimenterende werkwijze ook vragen opleveren op het gebied van publieke waarden zoals legitieme besluitvorming en verantwoording.
Omdat stadslabs een relatief nieuw fenomeen zijn, is niet bekend hoe partijen met deze vragen omgaan. Op basis van een kwalitatieve studie van stadslabs in Rotterdam beantwoorden we de vraag: welke waardenafwegingen worden gemaakt in de tussenruimte van stadslabs en welke nieuwe institutionele regels er ontstaan ​​om met deze waardenafwegingen om te gaan? We onderscheiden de volgende waardenafwegingen: (1) professionaliteit versus inclusiviteit, (2) pragmatisme versus activisme, (3) financieel versus maatschappelijk rendement, en (4) experimenteren versus verantwoording. Nieuwe institutionele regels om met deze afwegingen om te gaan kunnen de legitimiteit van besluitvorming vergroten, maar zijn tegelijkertijd een risico voor het behoud van het open en experimenterende karakter van stadslabs.
Original languageDutch
JournalBestuurskunde
Issue number2
Publication statusPublished - 2023

Cite this