Sterker door strijd? De wijk, de stad en de Rotterdammer - vier jaar democratische innovatie in de Maasstad

M.W. van Buren, Ingmar van Meerkerk, K.A. Schipper, F van Steenbergen, F (Fey) Al Faidi

Research output: Book/Report/Inaugural speech/Farewell speechReportAcademic

Original languageEnglish
Number of pages27
Publication statusPublished - Jan 2022

Bibliographical note

Uitgave: Erasmus School of Social and Behavioural Sciences &
Dutch Research Institute for Transition (DRIFT)
Erasmus Universiteit Rotterdam
Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
Vormgeving: PanArt communicatie & mediadesign
Fotografie: Jonathan van Rijn

Cite this