Stimulering van geletterdheid met ouder-kindprogramma’s voor kinderen in achterstandssituaties: Een meta-analyse van effecten en werkzame elementen.

Research output: Book/Report/Inaugural speech/Farewell speechReportAcademic

Abstract

Veel kinderen, met name uit gezinnen met een lage sociaal-economische status (SES) en/of een migratieachtergrond, beginnen met beperkte geletterde vaardigheden aan het onderwijs. Die achterblijvende vaardigheden hebben consequenties voor hun verdere lees- en schrijfontwikkeling en dus voor hun schoolsucces en maatschappelijke kansen. Aangezien het gezin een belangrijke rol speelt in de ontluikende geletterdheid, worden ouder-kindprogramma’s ingezet om ouders bij devroege geletterde ontwikkeling van hun kinderen te betrekken. Uit overzichtsstudies komt een wisselend beeld naar voren over de effecten van zulke programma’s voor kinderen in achterstandssituaties. Wat echter ontbreekt, is een systematische analyse van de programmakenmerken die samengaan met variatie in effecten voor deze kinderen. [...]
Original languageDutch
Place of PublicationAmsterdam
Number of pages40
Publication statusPublished - 2019

Bibliographical note

Reviewstudie gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Cite this