Strategisch gebruik van publiek door privaat in private onderzoeken

CA Meerts

Research output: Contribution to conferenceConference contributionAcademic

Abstract

Achtergrond: Wanneer het in de criminologie over opsporing en afdoening van criminaliteit gaat, ligt de nadruk veelal op strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en bestuurlijke methoden. Private vormen van ‘opsporing’ en afdoening blijven vaak onderbelicht. Wanneer de rol van de private sector wel wordt behandeld wordt er vaak gesproken in termen van ondergeschiktheid van privaat aan publiek (bijvoorbeeld in het geval van compliance). Er wordt met andere woorden verondersteld dat de publieke sector domineert en het voortouw neemt. In deze presentatie wordt deze veronderstelling onderzocht aan de hand van empirisch onderzoek naar corporate security. Doel: Het doel van het promotieonderzoek waar deze presentatie uit voortvloeit is tweeledig. Ten eerste wil het inzicht bieden in de wijze waarop privaat onderzoek naar en private afdoening van ongewenst gedrag binnen ondernemingen in zijn werk gaat. Ten tweede wordt er gekeken hoe we deze praktijk dan (theoretisch) moeten duiden. Methode: Het onderzoek steunt voornamelijk op interviews onder corporate security, haar klanten en politie en justitie (in progress - 20 afgerond). Daarnaast worden er enkele (participerende) observaties van een aantal maanden bij corporate security verleners uitgevoerd (momenteel één afgerond). Resultaten: Voorlopige resultaten van het onderzoek zullen worden besproken, o.a. over de strategische inzet in privaat onderzoek van de mogelijkheden die door de bredere publiek- en dan met name strafrechtelijke omgeving worden geboden. Conclusies: Het veldwerk maakt duidelijk dat het beeld van een vragende overheid tegenover een reagerende private sector kritisch tegen het licht moeten worden gehouden.
Original languageDutch
Publication statusPublished - 12 Jun 2014
EventJaarlijks congres Nederlandse Vereniging voor Criminologie - Leiden
Duration: 12 Jun 201413 Jun 2014

Conference

ConferenceJaarlijks congres Nederlandse Vereniging voor Criminologie
CityLeiden
Period12/06/1413/06/14

Cite this