Versterking van de aanpak van ondermijnende criminaliteit: een tussenbalans in dialoog met het veld

Translated title of the contribution: Strenghtening the approach to subversive crime: taking stock in interaction with practitioners

Karin van Wingerde, Lieselot Bisschop, Hans Nelen, Roland Moerland

Research output: Contribution to conferenceConference contributionProfessional

2 Downloads (Pure)

Abstract

Om de aanpak van ondermijnende criminaliteit te versterken, heeft het kabinet in 2019 extra financiële middelen vrijgemaakt die in 126 regionale en landelijke projecten met diverse publieke (en private) partners resulteerden. In opdracht van het WODC, volgt een onderzoeksteam van Universiteit Maastricht en Erasmus Universiteit Rotterdam deze ontwikkelingen sinds medio 2019 in een actiegericht onderzoek en procesevaluatie. Een centraal element van de versterkingsbeweging is dat aansluiting wordt gezocht bij de beginselen van lerende organisaties. Het tussentijds teruggeven van leerervaringen en lessen aan andere partners in de keten, en overigens ook aan de betrokken actoren zelf, beoogt daarbij bij te dragen aan verbetering van de samenwerking tussen ketenpartners, aan het waar nodig aanpassen van praktijk en beleid op basis van opgedane inzichten en daarmee aan een versterking of verbetering van de aanpak van ondermijning. Dit rondetafelgesprek wordt gebruikt om leerervaringen terug te geven op basis van de bevindingen uit de tussenrapportage die in juni 2021 gepubliceerd wordt. De onderzoekers gaan in dit rondetafelgesprek in discussie met actoren uit het veld. Daarbij dalen we niet af tot het niveau van de afzonderlijke projecten die door de onderzoekers worden gevolgd, maar beperken we ons tot een reflectie over de projecten heen. In het bijzonder wordt stilgestaan bij de leerervaringen en lessen die nu al – in deze tussenbalans - uit de versterking van de aanpak van ondermijnende criminaliteit kunnen worden getrokken. De inzichten en leerervaringen worden opgehangen aan, en gecontrasteerd met, de ambities en verwachtingen die bij aanvang van het traject zijn uitgesproken.
Translated title of the contributionStrenghtening the approach to subversive crime: taking stock in interaction with practitioners
Original languageDutch
Publication statusPublished - 18 Jun 2021

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Strenghtening the approach to subversive crime: taking stock in interaction with practitioners'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this