Targeting tacrolimus exposure: Exploring dosing algorithms and new matrices

Research output: Types of ThesisDoctoral ThesisInternal

62 Downloads (Pure)

Abstract

Tacrolimus is een effectief geneesmiddel in het voorkomen van afstoting na transplantatie. Echter tacrolimus heeft een nauwe therapeutische breedte en een grote variabiliteit tussen patiënten wat betreft de farmacokinetiek. Hierdoor wordt een groot deel van de patiënten in de vroege fase na transplantatie blootgesteld aan een te lage of een te hoge concentratie van dit geneesmiddel, wat het risico op afstoting of toxiciteit vergroot. Op dit moment wordt de tacrolimus dosering bepaald op basis van het lichaamsgewicht, waarna de dosering wordt aangepast op basis van de concentratie in het bloed (therapeutic drug monitoring; TDM). Het eerste deel van het proefschrift gaat over het optimaliseren van de tacrolimus dosering na transplantatie. We hebben daarom onderzocht welke factoren geassocieerd zijn met de farmacokinetiek van tacrolimus, en hebben we computermodellen en doseringsalgoritmen ontwikkeld, die de dosisbehoefte van een patiënt kunnen voorspellen (op basis van o.a. genetische informatie en patiënt karakteristieken). Met deze modellen kan vervolgens een gepersonaliseerd doseringsadvies worden gegeven voor de startdosering of de vervolgdosering van patiënten. Op deze manier hopen we zowel te hoge als te lage blootstelling aan tacrolimus te voorkomen en het aantal afstotingen en bijwerkingen te verminderen.
Daarnaast hebben we onderzoek gedaan naar nieuwe manieren om de blootstelling aan tacrolimus te monitoren. Op dit moment worden tacrolimus concentraties bepaald in volbloed. Echter, tacrolimus is een immunosuppressief middel, dat alleen werkt op de witte bloedcellen. De hypothese is daarom dat de concentratie binnen witte bloedcellen beter de klinische uitkomsten van een patiënt kan voorspellen dan de concentratie in volbloed. Tot slot hebben we onderzoek gedaan naar het meten van de tacrolimus concentraties en de nierfunctie middels een dried blood spot microsampling methode. Met deze methode wordt middels een vingerprik bloed afgenomen van de patiënt. Het is daarom een minder invasieve methode dan de huidige veneuze bloedafname. Daarnaast kunnen patiënten het bloed zelf thuis afnemen en opsturen naar het ziekenhuis. Ook biedt deze methode nieuwe mogelijkheden voor het monitoren van de blootstelling aan tacrolimus.
Concluderend gaat dit proefschrift over de farmacokinetiek van tacrolimus, het optimaliseren van de tacrolimus dosering middels computermodellen en doseringsalgoritmen, en nieuwe manieren om de tacrolimus blootstelling te monitoren.
Original languageEnglish
Awarding Institution
  • Erasmus University Rotterdam
Supervisors/Advisors
  • Zietse, R., Supervisor
  • Hesselink, Dennis, Co-supervisor
  • de Winter, Brenda, Co-supervisor
Award date24 Jan 2024
Place of PublicationRotterdam
Print ISBNs978-94-6469-675-2
Publication statusPublished - 24 Jan 2024

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Targeting tacrolimus exposure: Exploring dosing algorithms and new matrices'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this