The European Financial Data Space: Open Banking in actie

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

106 Downloads (Pure)

Abstract

Een nieuwe trend in de financiële industrie is Open Banking (Open Finance). Open Banking is een belangrijkspee rpunt in de Digital-Finance- strategie van de Europese Commissie. Open Banking omvat drie kernbeginselen: (i) (financiële) instellingen moeten het mogelijk maken dat de cliënt zijn data effectief ter beschikking stelt aan een derde (data-portabiliteit), (ii) data moeten machine-readable zijn en (iii) data moeten zoveel mogelijk beschikbaar gemaakt worden voor hergebruik. Doel is dat de cliënt makkelijker van financiële instelling kan wisselen, wat de concurrentie ten goede zal komen, maar ook dat de toename van beschikbare data over de cliënt leidt tot betere dienstverlening aan de cliënt en ontwikkeling van nieuwe creatieve producten die nu nog niet bestaan. Bij de vormgeving van deze regels is er nog een aantal aspecten dat moet worden geadresseerd. Zo moet onder meer worden bepaald voor data uit welke sectoren de regels zullen gelden, wat voor soort data dan gedeeld moeten worden en of dit alleen data over cliënten betreft of ook data voor de (financiële) instelling zelf, zoals eigenschappen van producten en diensten. Open Banking leidt bovendien tot nieuwe vragen, zoals hoe de privacy en veiligheid van gegevens gewaarborgd moet worden en welke (vergunnings)eisen gesteld worden aan partijen die van dergelijke datadeling gebruikmaken. De auteur bespreekt deze vragen aan de hand van de reeds bestaande regeling voor gegevensdeling in PSD2. PSD2 is een voorloper op het gebied van Open Banking, maar beperkt zich qua toepassing tot de betaalrekening. Open Banking zal naar verwachting veel breder worden qua producten en data.
Original languageDutch
JournalOndernemingsrecht
Volume5
Issue number33
Publication statusPublished - 1 Mar 2022

Bibliographical note

JCDI:ADS636304:1

Research programs

  • SAI 2005-01 LM

Cite this