TNO Pilot CTU - MCS, 'Varen in de keten'

Marian Hoeks

Research output: Book/Report/Inaugural speech/Farewell speechReportAcademic

Abstract

Analyse van de aansprakelijkheidsaspecten klevende aan het TNO voorstel 'Varen in de keten'. In het projekt ‘Varen in de keten’ is er juridisch gezien een duidelijke tweedeling te maken als het gaat om de aansprakelijkheidsaspecten van de voorgestelde vernieuwingen. Enerzijds is daar het plan om het binnenvaartvervoer meer in te zetten om op die wijze zowel het milieu te sparen alswel de kosten van het transport te drukken. Het inbrengen van binnenvaartvervoer kan echter flinke gevolgen hebben voor de partij die de containers belooft te vervoeren. De vraag is echter of de Terminal Operators (hierna: TO’s) genoemd in het projekt zelf beloven te vervoeren danwel het vervoer uitbesteden of zich zelfs mogelijk beperken tot het opslaan van de containers. De genoemde mogelijkheden hebben verschillende gevolgen voor de mate van aansprakelijkheid die de TO riskeert. Daarnaast is er ook het voorstel containers ‘door te schuiven’ tussen verschillende terminals. Eenmaal op terminal 1 geleegde containers worden dan niet van terminal 1 naar Rotterdam vervoerd en vervolgens naar terminal 2, maar worden direct van terminal 1 naar terminal 2 gebracht, alwaar ze gevuld worden voordat zij voor export naar Rotterdam worden vervoerd. Dit kan echter betekenen dat de containers later terug zijn bij de rederij dan is afgesproken en dat de rederij hiervoor kosten in rekening brengt. De vraag rijst dan wie voor deze kosten moet opdraaien en of het mogelijk is om deze kosten af te wentelen op andere partijen wanneer blijkt dat deze (mede)schuld aan de vertraging hadden.
Original languageDutch
Place of PublicationTNO Kennisbank
Number of pages18
Publication statusPublished - 2013

Cite this