Towards organisational Redesign in EDI Partnerships

JGM van der Heijden

Research output: Types of ThesisDoctoral ThesisInternal

2 Downloads (Pure)

Abstract

In deze dissertatie staat de mogelijke invloed van electronic data interchange (EDI) op de organisatiestructuur van een samenwerkingsverband van meerdere organisaties centraal. EDI wordt gedefinieerd als de gestructureerde en gestandaardiseerde uitwisseling van gegevens tussen computer applicaties over een electronisch transmissie-medium. EDI wordt vaak, alhoewel zeker niet exclusief, tussen organisaties toegepast. Organisaties die met behulp van EDI gegevens uitwisselen noemen we een EDI-samenwerkingsverband. In de tweede helft van de jaren tachtig werd het toepassen van EDI in de eerste plaats voorgeschreven om concurrentievoordeel te behalen. In de eerste helft van de jaren negentig worden hierop enkele nuances aangebracht. Zo blijken de meeste EDI-applicaties helemaal niet direct te worden ingezet om concurrentievoordeel te behalen. Daarenboven zijn de voordelen van EDI in het algemeen niet zo heel groot of duidelijk omschreven. Als belangrijkste factoren om van het EDI-systeem toch een success te maken worden gezien het mede veranderen van de bedrijfsprocessen en het aanpassen van de organisatiestructuur. In deze dissertatie staat de relatie tussen organisatiestructuur en EDI in EDIsamenwerkingsverbanden centraal. De doelstelling van dit onderzoek is drieledig. In de eerste plaats willen we bepalen welke organisatieontwerpparameters kunnen worden beinvloed door EDI. In de tweede plaats wordt een conceptueel raamwerk ontwikkeld waarin de mate van EDI-gebruik in verband wordt gebracht met deze parameters. Dit model is intraorganisatorisch. In de derde en laatste plaats willen we daarom het model uitbreiden naar inter-organisatorisch beschouwingsniveau en het model aanpassen indien nodig.
Original languageUndefined/Unknown
Awarding Institution
  • Erasmus University Rotterdam
Supervisors/Advisors
  • van Nunen, Supervisor
  • van den Bosch, Supervisor
Award date15 Dec 1995
Publisher
Print ISBNs9051664842
Publication statusPublished - 15 Dec 1995

Cite this