Uitkomsten Inclusive Framework over de herziening van het internationale belastingsysteem

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Staatssecretaris Vijlbrief (Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van de vergadering van het Inclusive Framework over de herziening van het internationale belastingsysteem.
Tijdens de vergadering van het Inclusive Framework (IF) op 8 oktober 2021 hebben 136 landen, waaronder alle EU-lidstaten, een akkoord bereikt over de openstaande onderdelen. Daarnaast is overeenstemming bereikt over een implementatieplan en een concreet tijdpad. Ook de G20 heeft het akkoord onderschreven. Nederland steunt een voortvarende implementatie. Nu het akkoord is afgerond, zal er nog veel werk moeten worden verzet en zullen belangrijke (technische) aspecten verder worden uitgewerkt. Het ambitieuze implementatieplan laat zien dat landen gecommitteerd zijn om de afspraken snel in werking te laten treden. In deze brief informeert de staatssecretaris de Tweede Kamer over de uitkomsten van de vergadering. Daarnaast schetst hij een tijdpad voor de vervolgstappen die nu genomen zullen worden. In bijlage 1 bij deze brief beantwoordt hij een aantal vragen van GroenLinks over de herziening van het internationale belastingsysteem bij het wetsvoorstel Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking. In bijlage 2 bij deze brief is een tijdlijn opgenomen die inzicht biedt in het voorgenomen tijdpad voor de verschillende stappen die de komende periode zullen worden gezet.
Original languageDutch
Article number1
Pages (from-to)1-4
Number of pages4
JournalNederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Volume2021
Issue number3793
Publication statusPublished - 10 Nov 2021

Cite this