VAAN - VvA Evaluatieonderzoek WWZ 2016

Ruben Houweling, MJMT Keulaerds, P Kruit

Research output: Book/Report/Inaugural speech/Farewell speechBookAcademic

Abstract

De Wet werk en zekerheid (WWZ) hee het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd en dient daarom zorgvuldig te worden geëvalueerd. Om deze reden hebben de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA) het in deze uitgave opgenomen VAAN – VvA Evaluatieonderzoek WWZ uitgevoerd. Onderzocht is onder meer het functioneren van het limitatieve grondenstelsel, het aantal toe- en afwijzingen van ontbindingsverzoeken vóór en na invoering van de WWZ en de ontwikkelingen in het toekennen en vaststellen van (de hoogte van) ontslagvergoedingen. De evaluatie bestaat uit een enquête onder de leden van VAAN en VvA en een analyse van gepubliceerde en nietgepubliceerde rechtspraak. Het onderzoek is voorbereid door de Werkgroep VAAN – VvA Evaluatieonderzoek WWZ. De jurisprudentieanalyse is verricht door Erasmus Universiteit Rotterdam en verschillende kantonrechters. De enquête is uitgevoerd door CentERdata, verbonden aan Tilburg University. Het VAAN – VvA Evaluatieonderzoek WWZ beoogt een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de oordeelsvorming over de WWZ.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherBoom Juridische Uitgevers
Number of pages169
ISBN (Print)9789462902541
Publication statusPublished - 2016

Research programs

  • SAI 2005-01 LM

Cite this