Van beleid naar gepaste zorgvuldigheid in mondiale waardeketens: Over de wisselwerking tussen due diligence wetgeving en het privaatrecht

Translated title of the contribution: Responsible business conduct in global value chain: from policy to practice: The interaction between developments in the field of civil law and due diligence legislation

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

38 Downloads (Pure)

Abstract

De laatste jaren zien we in het maatschappelijk en politiek debat in Westerse landen als Nederland steeds vaker de (normatieve) verwachting uitgesproken
worden dat ondernemingen onder bepaalde omstandigheden mens- en milieugerelateerde belangen vóór dienen te laten gaan op het eigen ondernemingsbelang. In deze bijdrage staat de opkomst centraal van due diligence wetgeving op grond waarvan (grote) Westerse ondernemingen verplicht
worden stappen te ondernemen om negatieve gevolgen voor mensenrechten, milieu of klimaat van ondernemingsactiviteiten in hun internationale waardeketens te voorkomen, beperken of verhelpen. Welke normatieve kaders liggen hieraan ten grondslag, wat zijn de belangrijkste juridische ontwikkelingen
in dit verband in Europa en in eigen land, en hoe verhouden relevante wetgevingsinitiatieven zich enerzijds tot IMVO-beleid in algemene zin en
anderzijds tot rechtspraak over IMVO-zorgplichten in het civiele aansprakelijkheidsrecht? Ik sluit af met een beschouwing over de wisselwerking tussen due diligence wetgeving en het privaatrecht – in het bijzonder
het contractenrecht en het civiele aansprakelijkheidsrecht – en over het belang om de rol van het privaatrecht in deze context te bevorderen.
Translated title of the contributionResponsible business conduct in global value chain: from policy to practice: The interaction between developments in the field of civil law and due diligence legislation
Original languageDutch
Article number43
Pages (from-to)357-371
Number of pages15
JournalNederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR)
Volume2022
Issue number10
Publication statusPublished - 1 Dec 2022

Research programs

  • ESL - Law & Sustainable Business

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Responsible business conduct in global value chain: from policy to practice: The interaction between developments in the field of civil law and due diligence legislation'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this