Van opvang naar integratie van asielmigranten

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Integratiebeleid voor statushouders op de arbeidsmarkt is amper onderwerp van politiek debat. Het recente verleden leert dat er geen tijd te verliezen is om de integratie van statushouders te realiseren, omdat anders een grote mate van bijstandsafhankelijkheid dreigt. Er zijn belangrijke lessen te trekken uit lokale praktijken. Zo kan de opvangperiode benut worden om vroegtijdig het opleidingsniveau en de werkervaring in kaart te brengen. Ook kan bij de spreiding van statushouders beter rekening gehouden worden met de behoefte van de regionale arbeidsmarkt. Hierbij ligt een grotere regierol van de gemeente voor de hand.
Original languageDutch
JournalChristen Democratische Verkenningen
Issue number1
Publication statusPublished - 2016

Cite this