Vaststelling verkrijgingsprijs aandelen bij remigratie

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

1 Downloads (Pure)

Abstract

X (belanghebbende) is sinds 22 maart 1995 houder van alle aandelen in bedrijf A, een naar Nederlands recht opgerichte vennootschap. De historische verkrijgingsprijs van de aandelen bedraagt € 18.151. In 2001 is X geëmigreerd naar het VK en in 2003 is hij vanuit het VK naar België verhuisd. Begin 2004 is de
werkelijke leiding van A van Nederland naar Curaçao verplaatst. Er is geen (aanvullende) conserverende aanslag opgelegd. Op 10 januari 2017 is X van België naar Nederland verhuisd (hierna: de remigratie).
Op dezelfde datum is ook de werkelijke leiding van A van Curaçao naar Nederland verplaatst. In verband met de remigratie heeft X om een beschikking als bedoeld in artikel 4.36 Wet IB 2001 verzocht.
De Inspecteur heeft de verkrijgingsprijs van de aandelen vastgesteld op € 139.141.
X meent dat de Inspecteur hierbij ten onrechte geen rekening heeft gehouden met de waardeaangroei (step-up) vanaf het moment van verplaatsing van de werkelijke leiding van A van Nederland naar Curaçao (in 2004) tot tien jaar na deze verplaatsing (in 2014). Aan dit standpunt ligt het uitgangspunt ten grondslag dat X in deze periode niet belastingplichtig was in Nederland.
Vast staat dat X in België bij zijn vertrek naar Nederland geen belasting heeft betaald, of zal betalen, over de waardeaangroei van de aandelen. Dit leidt ertoe dat geen correctie kan plaatsvinden in de zin van artikel 16, lid 2, Uitv.besl. IB 2001. Derhalve is tussen partijen alleen in geschil of – voor de in geschil
zijnde periode – een correctie kan plaatsvinden in de zin artikel 16, lid 3, Uitv.besl. IB 2001.
Volgens Rechtbank Noord-Holland is dat niet het geval. X was in de periode dat hij in België woonde (vanaf 2003 tot 10 januari 2017) buitenlands belastingplichtig ter zake van de aandelen. Anders dan X acht de Rechtbank niet relevant dat de buitenlandse belastingplicht (mede) is gebaseerd op de fictie van
artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 (tekst tot 15 september 2015, 15.15 uur). De beschikking blijft in stand.
Aangezien de toepassing van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 (tekst tot 15 september 2015, 15.15 uur) niet is gekoppeld aan een conserverende aanslag, komt de Rechtbank niet toe aan de beoordeling van het subsidiaire standpunt van X dat recht bestaat op een step-up vanaf het jaar 2011.
Original languageDutch
Article number2207
JournalNLFiscaal
Volume2021
Issue number47
Publication statusPublished - 19 Oct 2021

Court cases

CourtRechtbank Noord-Nederland
Date of judgement19/10/21
ECLI IDECLI:NL:RBNHO:2021:9413
Case number20/3508

Cite this