Verhoging WOZ-waarde ook voor lopende procedures van vóór 1 oktober 2015 (nr. 16/02441)

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Abstract

De Hoge Raad stelt voorop dat de wijziging van artikel 29, lid 1, onderdeel b, Wet WOZ per 1 oktober 2015 onmiddellijke werking heeft. Op grond van deze bepaling kan de WOZ-waarde in bezwaar of beroep ook worden verhoogd. Ten tweede overweegt de Hoge Raad, dat in het geval een belanghebbende een hogere waarde bepleit, ervan moet worden uitgegaan dat hij daar belang bij heeft, zodat de belanghebbende ontvankelijk moet worden verklaard. Ten derde bepaalt de Hoge Raad dat, indien de waarde daadwerkelijk wordt verhoogd, de op de WOZ-waarde gebaseerde aanslagen niet mee verhoogd worden. Ook navordering is in dit geval niet mogelijk, zo oordeelt de Hoge Raad. De zaak wordt verwezen naar Hof Amsterdam. In de noot wordt nader ingegaan op de overweging van de Hoge Raad, mede in relatie tot de mogelijkheid van tegengestelde belangen bij de WOZ en het ontbreken van specifieke procesregels hieromtrent.
Original languageDutch
JournalNLFiscaal
Volume2017
Publication statusPublished - 2017

Court cases

TitleNLFiscaal 2017
CourtHoge Raad
Date of judgement20/10/17
ECLI IDECLI:NL:HR:2017:2656

Cite this