Verkoopregulerende bedingen bij de verkrijging van aandelen

Research output: Contribution to journalArticleProfessionalpeer-review

77 Downloads (Pure)

Abstract

Onder voorwaarden dient bij de bepaling van de heffingsgrondslag voor de overdrachtsbelasting rekening gehouden te worden met een tussen partijen overeengekomen verkoopregulerend beding. De Hoge Raad zal binnenkort zijn oordeel vellen in een zaak, waarbij in geschil is of een tussen partijen overeengekomen beding, bij de verkoop en levering van aandelen, kwalificeert als een dergelijk verkoopregulerend beding. In deze bijdrage zal ik ingaan op die zaak.
Original languageDutch
Article number5
JournalFiscale Berichten voor het Notariaat (FBN)
Volume2023
Issue number2
Publication statusPublished - 1 Feb 2023

Research programs

  • SAI 2007-05 FA

Cite this