Verlenging van de redelijke termijn wegens corona alleen toegestaan indien een zitting was gepland in de periode dat gerechtsgebouwen gesloten waren. In dat geval standaard vier maanden verlenging. Lagere waarde per procespunt in het BPB voor WOZ- en BPM-zaken is onverbindend wegens strijd met het gelijkheidsbeginsel.

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

5 Downloads (Pure)

Abstract

In de annotatie wordt ingegaan op de algemene regel die de Hoge Raad in dit arrest geeft voor verlenging van de redelijke beslistermijn door de rechter in verband met coronamaatregelen. Daarbij worden eerdere uitspraken over hetzelfde onderwerp van lagere rechtscolleges genoemd. Ook wordt ingegaan op de (on)mogelijkheid van herziening van onherroepelijke uitspraken waarbij een verkeerde verlengingstermijn is gehanteerd.
Original languageDutch
Article number288
JournalBelastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen
Volume2022
Issue number15
Publication statusPublished - Aug 2022

Court cases

Titlenr. 21/02977
CourtHoge Raad der Nederlanden
Date of judgement27/05/22
ECLI IDECLI:NL:HR:2022:752

Bibliographical note

JCDI:ADS654705:1

Research programs

  • SAI 2007-05 FA

Cite this