Vermindering maatstaf van heffing bij ontstaan niet-betaalde schuldvordering binnen zes maanden voor faillietverklaring (ELVOSPOL)

Nino Arzini, JPWHT Becks

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

7 Downloads (Pure)

Abstract

Eind 2013 heeft ELVOSPOL goederen geleverd aan Mont. In mei 2014 is Mont door de Tsjechische rechter failliet verklaard. De verwijzende rechter wenst te vernemen of de Btw-richtlijn zich verzet tegen een nationale regeling op grond waarvan de maatstaf van heffing bij niet-betaling niet kan worden verlaagd als de schuldvordering is ontstaan in het tijdvak van zes maanden voorafgaand aan de faillietverklaring van een vennootschap.

Het HvJ (11 november 2021, zaak C-398/20) overweegt dat een dergelijke algemene voorwaarde, bij gebreke aan enig objectief element over de context van de schuldvorderingen, niet kan worden geacht te beogen de onzekerheid over de inning van de schuldvorderingen weg te nemen. Elke verlaging van de maatstaf van heffing wordt immers uitgesloten, zelfs voor schuldvorderingen die na de faillissementsprocedure definitief oninbaar worden. Om al deze redenen is de Tsjechische nationale regeling in strijd met de Btw-richtlijn. Deze regeling kan evenmin worden geacht belastingfraude te voorkomen en evenredig te zijn met een dergelijke doelstelling.
Original languageDutch
Article number4297
JournalNederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Volume2021
Issue number50
Publication statusPublished - 17 Dec 2021

Court cases

CourtHof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
Date of judgement11/11/21
ECLI IDECLI:EU:C:2021:911

Research programs

  • SAI 2007-05 FA

Cite this