Vernietiging Yukos Awards

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

72 Downloads (Pure)

Abstract

Procesrecht. Internationale arbitrage. Verdrag inzake het Energiehandvest (Energy Charter Treaty, ECT). Weens Verdragenverdrag. Vordering tot vernietiging arbitrale vonnissen (Yukos Awards) op de voet van art. 1065 (oud) Rv. Verhouding vernietigingsprocedure en herroepingsprocedure (art. 1064 (oud) Rv); kan bedrog in de arbitrageprocedure alleen in een herroepingsprocedure aan de orde worden gesteld? Bevoegdheid arbiters; is de Russische Federatie gebonden aan voorlopige toepassing van art. 26 ECT, dat internationale arbitrage over investeringsgeschillen mogelijk maakt? Uitleg van art. 45 ECT ('Provisional application') en van de daarin voorkomende 'Limitation Clause'. Uitleg begrippen 'Investering' en 'Investeerder' (art. 1 leden 6 en 7 ECT). Hebben de gestelde illegale handelingen gevolgen voor de vernietigbaarheid van de arbitrale vonnissen? Schond het scheidsgerecht zijn opdracht door geen advies te vragen aan de relevante belastingautoriteiten (art. 21 lid 5 ECT)?
Original languageDutch
Article number102
JournalNederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen
Issue number13
Publication statusPublished - 2022

Court cases

CourtHoge Raad der Nederlanden
Date of judgement5/11/21
ECLI IDECLI:NL:HR:2021:1645

Bibliographical note

JCDI:ADS638795:1

Research programs

  • SAI 2008-06 BACT

Cite this