Vijfenveertig jaar beklagrecht: tijdelijk reden tot klagen of een grondige herbezinning gevergd?

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

108 Downloads (Pure)

Abstract


Vijfenveertig jaar na de introductie van het penitentiair beklag- en beroepsrecht staat het stelsel momenteel onder forse druk. In deze bijdrage wordt dit uiteengezet, in het licht van thematiek die Henny Sackers na aan het hart ligt. Er wordt ingegaan op recente veranderingen in het stelsel van detentiefasering en het promoveren en degraderen-beleid, alsook op jurisprudentie van de beroepscommissie van de RSJ ter zake. Verder worden enkele voorliggende verbetervoorstellen besproken en wordt tevens bezien hoe zich die verhouden tot eventuele verlichting van de druk op de beklag- en beroepspraktijk enerzijds en het overkoepelende belang van rechtsbescherming anderzijds.
Original languageDutch
Pages (from-to)290-298
JournalTijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving
Volume2022
Issue number5
DOIs
Publication statusPublished - 2022

Research programs

  • SAI 2005-04 MSS

Cite this