Waarom er minder geworsteld wordt met weigerende observandi in het jeugd en adolescentenstrafrecht

Merijne Groeneweg, Jolande uit Beijerse, Joni Reef, Michiel van der Wolf

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

4 Downloads (Pure)

Abstract

Er is veel discussie in het strafrecht over verdachten die weigeren mee te werken aan gedragskundig pro Justitia onderzoek, waardoor het risico zou ontstaan dat potentieel recidivegevaarlijke daders zonder behandeling terugkeren in de samenleving. Jeugdige en adolescente verdachten spelen geen prominente rol in die discussie. Waarom is thans nog speculeren. In deze studie wordt vastgesteld dat ook jeugdige en adolescente observandi vaak weigeren. Aan de hand van een vergelijking van het weigerprobleem tussen deze groep en volwassen verdachten wordt gezocht naar verklaringen waarom nochtans bij jeugdigen dit tot minder problemen leidt. De resultaten laten zien dat de gevolgen van de weigering bij jeugdige en adolescente verdachten beperkt zijn: gedragsdeskundigen kunnen in vergelijking relatief vaak vragen van de rechter beantwoorden. De reden daarvoor is gelegen in een aantal specifieke kenmerken van het strafrechtelijk pro Justitia onderzoek bij jeugdige verdachten.
Original languageDutch
Pages (from-to)139-148
Number of pages10
JournalExpertise en Recht
Volume2023
Issue number5
Publication statusPublished - Oct 2023

Research programs

  • SAI 2005-04 MSS

Cite this