Waarom veranderen verpleegkundigen van baan? Determinanten voor vertrekgeneigdheid onder verpleegkundigen werkzaam in een groot topklinisch perifeer ziekenhuis

Vincent Homburg, L (Lucas) Valkenburg, BIJM van der Heijden

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

DOEL Het doel van dit onderzoek is (1) te beschrijven in welke mate verpleegkundigen overwegen te veranderen van baan of van werkgever, (2) de voorkeur voor specifieke loopbaankeuzes te verklaren en (3) op basis hiervan aanbevelingen te doen om ongewenst verloop van verpleegkundigen te voorkomen. METHODE Door middel van een survey onder 318 verpleegkundigen die werkzaam zijn in een topklinisch perifeer ziekenhuis wordt vertrekgeneigdheid en voorkeur voor verschillende loopbaankeuzes vastgesteld. Met behulp van logistische regressieanalyse worden verklaringen getoetst voor verschillende loopbaankeuzes. RESULTATEN De vertrekgeneigdheid onder verpleegkundigen kan worden verklaard door problemen met de werk-privébalans, een lagere werktevredenheid, en door ontevredenheid met het management en de wijze van leidinggeven. CONCLUSIE Vrijwillig en ongewenst vertrek van verpleegkundigen uit een topklinisch perifeer ziekenhuis (extramuraal) kan worden voorkomen door gericht aandacht te schenken aan problemen met betrekking tot de werk-privébalans, werktevredenheid en tevredenheid met het management en de wijze van leiding geven, en niet noodzakelijkerwijs door middel van salarismaatregelen en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Original languageDutch
Article number1
Pages (from-to)4-9
Number of pages5
JournalVerpleegkunde, Nederlands-Vlaams Wetenschappelijk Tijdschrift voor Verpleegkundigen
Volume30
Issue number2
Publication statusPublished - 30 Jun 2015

Research programs

  • ESSB PA
  • EUR ESSB 25

Cite this