Waarom we psychiatrische stoornissen geen hersenziekten moeten noemen

Sanneke de Haan, Judy Luigjes

Research output: Contribution to journalArticlePopular

Abstract

Volgens onderzoek van de Hersenstichting heeft één op de vier Nederlanders een hersenaandoening. Van deze 3,8 miljoen mensen heeft veruit de grootste groep, 1,9 miljoen mensen, een psychiatrische stoornis. Dit bericht leidde tot nogal wat discussie over of we psychiatrische stoornissen wel hersenaandoeningen moeten noemen. De voorstanders van deze ‘hersenhypothese’ stellen dat psychiatrische stoornissen te herleiden zijn tot biologische processen in het brein. De tegenstanders menen dat door de nadruk op de hersenen andere belangrijke factoren bij de ontwikkeling van psychiatrische problemen onderbelicht raken, zoals de rol van de sociale omgeving en psychologische processen.
Original languageDutch
Journalbij nader inzien
Publication statusPublished - 4 Mar 2019
Externally publishedYes

Cite this