Wachten met afnavelen

Translated title of the contribution: Waiting with cord clamping: not only placental transfusion, also physiological benefit

Arjan B. Te Pas, Ronny Kool

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Abstract

Wachten met afnavelen na de geboorte levertgezondheidswinst op voor zowel voldragen als premature pasgeborenen, zonder datdit het risico op een maternale fluxus post partum verhoogt. Hoewel hetvoordeel van wachten met afnavelen volledig werd toegeschreven aan deplacentaire bloedtransfusie die dan kan plaatsvinden, lijkt er nog een ander,wellicht groter, fysiologisch voordeel te zijn. Het is voor de hemodynamiekbeter om te wachten met afnavelen totdat de longen van de pasgeboreneluchthoudend zijn en de longdoorbloeding is toegenomen. Dit roept de vraag opof het moment van afnavelen bepaald moet worden door een vast tijdstip of paswanneer de pasgeborene eraan toe is.

Translated title of the contributionWaiting with cord clamping: not only placental transfusion, also physiological benefit
Original languageDutch
Article numberD7179
JournalNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume167
Publication statusPublished - 29 Jun 2023

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Waiting with cord clamping: not only placental transfusion, also physiological benefit'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this