Wetsvoorstel schadevergoeding zorg- en affectieschade: verbetering van de positie van slachtoffers en naasten

Ilona van der Zalm, Marnix Hebly, Evelien Engelhard

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

2 Downloads (Pure)

Abstract

Naar verwachting wordt begin 2015 het wetsvoorstel zorg- en affectieschade naar de Raad van State verzonden voor advies. Hiermee wordt een regeling voorgesteld voor een ruimere vergoeding van de zorgschade van letselschadeslachtoffers. Het voorstel behelst bovendien een regeling voor smartengeld voor naasten en nabestaanden. Ook beoogt het voorstel naasten en nabestaanden de mogelijkheid te bieden om zich als benadeelde partij in het strafproces te voegen voor de vergoeding van affectieschade en van kosten die zij ten behoeve van het slachtoffer hebben gemaakt.
Original languageDutch
Article number93
Pages (from-to)93-105
Number of pages13
JournalArs Aequi
Volume2015
Issue number2
Publication statusPublished - 2015

Cite this