Wetvoorstel implementatie richtlijnen accijns 2022

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

23 Downloads (Pure)

Abstract

De Europese Raad heeft in 2019 en 2020 twee richtlijnen vastgesteld die relevant zijn voor de accijns:
• Horizontale accijnsrichtlijn 2020 – Richtlijn 2020/262. Deze richtlijn is vastgesteld op 19 december
2019 en betreft een algemene regeling inzake accijns. Het is een herschikking van de huidige
horizontale accijnsrichtlijn 2008/118 uit 2008 (Horizontale accijnsrichtlijn 2008).
• Herziene alcoholaccijnsrichtlijn – Richtlijn 2020/1151. Deze richtlijn is vastgesteld op 29 juli 2020 en
betreft een wijziging van de Alcoholaccijnsrichtlijn (Richtlijn 92/83).
Tevens heeft de Europese Raad in 2019 een richtlijn vastgesteld die relevant is voor zowel de accijns als
de omzetbelasting:
• Richtlijn defensie-inspanningen binnen het Uniekader – Richtlijn 2019/2235. Deze richtlijn is
vastgesteld op 16 december 2019 en wijzigt de Btw-richtlijn en de Horizontale accijnsrichtlijn voor wat
betreft defensie-inspanningen binnen het Uniekader.
Dit wetsvoorstel implementeert deze drie richtlijnen in de nationale wetgeving. Het gaat om
implementatie van bindende EU-rechtshandelingen waarbij weinig tot geen beleidsruimte is. Bij enkele
onderdelen van de Herziene alcoholaccijnsrichtlijn is bij de implementatie sprake van een beperkte
beleidsruimte aangezien het facultatieve richtlijnbepalingen betreft. Het gaat om de wijziging van de
heffingsgrondslag van de accijns op bier en het al dan niet toepassen van een verlaagd tarief voor (alle)
kleine producenten van alcoholische dranken.
In deze memorie is toegelicht hoe de beleidsruimte bij die bepalingen is ingevuld. Van de gelegenheid
is gebruikgemaakt om de Wet Accijns aan te passen naar de geldende spelling. In de bijlage bij
deze memorie zijn transponeringstabellen opgenomen. Deze geven aan hoe de wijzigingen zijn
geïmplementeerd in de Wet Accijns en de Wet OB 1968.
Dit wetsvoorstel treedt in werking met ingang van 1 januari 2022. Voor een aantal wijzigingen is in een
inwerkingtreding met een latere datum voorzien.
Original languageDutch
Number of pages4
JournalNLFiscaal
Volume2021
Issue number1972
Publication statusPublished - 28 Sept 2021

Research programs

  • SAI 2007-05 FA

Cite this