Wijziging BRNC 2015: implementatie BEPS-minimumstandaard tegengaan BRNC-shopping

Arnaud de Graaf, Alex Postma

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

9 Downloads (Pure)

Abstract

Aanleiding voor deze bijdrage is het op 21 april 2023 door de Koning aangeboden rijkswetsvoorstel tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao 2015 aan de parlementen van de vier landen van het Koninkrijk der Nederlanden. In hun inleiding gaan de auteurs uitvoerig in op de internationale fiscale ontwikkelingen die dit rijkswetsvoorstel instigeerden. Vervolgens bespreken zij de wijze waarop Curaçao en Nederland via het rijkswetsvoorstel invulling hebben beogen te geven aan de implementatie in de BRNC van de minimumstandaard van BEPS actiepunt 6 gericht op het tegengaan van treaty shopping. Behandeld wordt de vervanging van de huidige antimisbruikbepaling door de Principal Purpose Test. Daarbij zetten zij de fraus legisdoctrine af tegen de PPT. Ze besluiten hun bijdrage met een conclusie van hun bevindingen. In een volgende bijdrage zullen zij de overige wijzigingen van de BRNC 2015 onder de loep nemen.
Original languageDutch
Article number26
Pages (from-to)19-29
Number of pages14
JournalMaandblad Belastingbeschouwingen
Issue number10
Publication statusPublished - 28 Jul 2023

Research programs

  • SAI 2007-05 FA

Cite this