Wijzigingen voor ANBI's per 1 januari 2014

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Op 1 januari 2014 treden belangrijke wijzigingen voor ANBI’s in werking. Alle ANBI’s moeten het internet op door de in artikel 1a Uitvoeringsregeling AWR (UAWR) uitgewerkte wettelijke transparantie-eisen. Bovendien is – als het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2014 (OFM) wordt aangenomen - vanaf 1 januari 2014 niet langer een notariële akte vereist om periodieke giften te doen. Voor maatwerk, giften in natura, grote giften en giften op meerdere levens (zoals geaccordeerd in de arresten van 3 mei 2013) blijft de notariële akte overigens van belang. Daarnaast wordt de integriteitstoets aangepast, is een meldpunt ‘misbruik ANBI’s’ ingesteld en wordt de verlenging van de multiplier tot en met 2017 wettelijk vastgelegd. In de eerste nota van wijziging zijn bovendien inlichtingenverplichtingen voor voormalige ANBI’s opgenomen.
Original languageDutch
Article number58
Pages (from-to)3-9
Number of pages7
JournalFiscale Berichten voor het Notariaat (FBN)
Volume25
Issue number11
Publication statusPublished - 2013

Cite this