Woondelenvrijstelling OZB. De waarde van de woondelen kan niet hoger zijn dan de in de vastgestelde WOZ-waarde begrepen waarde van die delen. Dat in een door de heffingsambtenaar overgelegd taxatierapport, waarin tot een hogere waarde voor de onroerende zaak werd geconcludeerd, een hoger bedrag wordt genoemd voor de woondelen, doet daaraan niet af.

Jan Monsma

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

13 Downloads (Pure)
Original languageDutch
Article number29
Number of pages2
JournalBelastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen
Volume2022
Issue number2
Publication statusPublished - 2022

Court cases

CourtHoge Raad der Nederlanden
Date of judgement26/11/21
Case number20/02917
ECLI IDECLI:NL:HR:2021:1667

Research programs

  • SAI 2007-05 FA

Cite this