Wordt het inderdaad niet eens tijd de financieringsdiscriminatie aan te pakken?

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

2 Downloads (Pure)

Abstract

De Nederlandse winstbelastingheffing verstoort financieringsbeslissingen. Men belast het nominale rendement op het eigen vermogen. Bovenop het hefboomeffect prikkelt deze heffingssystematiek belastingplichtigen om investeringen zoveel als mogelijk met vreemd vermogen te financieren. De kosten van vreemdvermogenfinanciering, interest, worden fiscaal in aftrek toegelaten. De kosten van eigenvermogenfinanciering, dividenden, niet. Het systeem stimuleert belastingplichtigen toch vooral te lenen. Dat is goedkoper dan er eigen geld in te steken. Fiscale subsidiëring bij vreemdvermogenfinanciering. Fiscale discriminatie bij eigenvermogenfinanciering. Relatief beschouwd. De problematiek speelt zowel bij de fiscale behandeling van het internationaal opererende bedrijfsleven (grondslaguithollingspotentieel) als het midden- en kleinbedrijf (wisselwerking vennootschaps- en inkomstenbelasting 'ab-heffing/tbs-regeling). We zouden het `financieringsdiscriminatieprobleem' kunnen aanpakken. Wordt het geen tijd? Er zijn opties.
Original languageDutch
Pages (from-to)66-67
Number of pages2
JournalFiscaal Weekblad FED
Volume2012
Issue number15-03-2012
Publication statusPublished - 2012

Bibliographical note

weekbladspecial Sjaak Jansen

Cite this