Worstelen met de weigerende observandus

Michiel Wolf, EM Gremmen, Hjalmar Marle, Paul Mevis

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Een recente uitspraak van de Hoge Raad in de Hoogerheide-zaak lijkt te suggeren dat er voldoende eenheid is in de jurisprudentie over tbs-oplegging aan de verdachte die gedragskundig onderzoek weigert. In deze bijdrage wordt echter het weinig eenduidige 'geworstel' ter zake in de jurisprudentie besproken, evenals de gebrekkige pollitieke 'oplossing' voor het probleem. Deze politieke oplossing hoopt tegemoet te komen aan de juridisch niet, maar wel praktisch gerechtvaardigde vrees, zoals o.a. verwoord in een burgerinitiatief, dat weigeraars tbs kunnen ontlopen. Aanhet eind van de bijdrage trachten de auteurs om, met name op basis van een wetshistorische analyse van het vereiste van 'stoornis', de angel uit de discussie te halen en wordt een alternative oplossing geformuleerd.
Original languageDutch
Pages (from-to)775-791
Number of pages17
JournalDelikt en Delinkwent
Volume2012
Issue number212
Publication statusPublished - 2012

Research programs

  • SAI 2005-04 MSS

Cite this