Zorgsector

Ageeth Klaassen*

*Corresponding author for this work

Research output: Chapter/Conference proceedingChapterAcademic

31 Downloads (Pure)

Abstract

Zorgaanbieders hebben, sinds de invoering van het huidige zorgstelsel in 2006, meer vrijheid gekregen om hun eigen zorgorganisatie zodanig in te richten dat zij beter tegemoet kunnen komen aan de wensen van hun cliënten. Met de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) en de Wet toelating zorginstellingen (WTZi), inmiddels de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), zijn stappen gezet op weg naar een stelsel waarin meer ruimte is voor zorgaanbieders om cliëntgerichter te ondernemen in de (nog steeds sterk gereguleerde) zorg.2 De overheid schept slechts de randvoorwaarden.3 De overheid is ervoor verantwoordelijk dat de publieke belangen van de zorg worden bewaakt. Publieke belangen zijn toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg.4 De gestelde eisen aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg liggen vast in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).5 Verschillende incidenten, met name ten aanzien van de kwaliteit van zorg, hebben aan het licht gebracht dat bestuurders en leden van de raad van toezicht (RvT) moeten wennen aan deze nieuwe verantwoordelijkheden. Door deze incidenten zijn de randvoorwaarden voor goed bestuur en toezicht aangescherpt.6 Een ander thema is het voorkomen van onrechtmatigheden, waaronder fraude. Geld dat bestemd is voor de zorg moet ook besteed worden aan de zorg. Dit raakt de integriteit van bestuurders en leden van de RvT.7
Original languageDutch
Title of host publicationHandboek Semipubliek Ondernemingsrecht
EditorsL.G.H.J. Houwen e.a.
Place of PublicationDeventer
PublisherWolters Kluwer
Chapter4
Pages65-96
Number of pages32
Volume183
Edition1
ISBN (Print)9789013173598
Publication statusPublished - 26 Sept 2023

Publication series

SeriesSerie vanwege het Van der Heijden Instituut

Research programs

  • ESL 98-03 capgrp Privaatr

Cite this